lørdag 2. november 2013

LISENSJAKT PÅ JERV

Her hos oss er jervejakten i full gang. I vårt distrikt er det skutt 1 jervetispe på 9,8 kg. Denne får jeg ikke fotografere til vinteren.